Jogos a pánik? – Ezt kell tudnod a „kuruzsló törvényről”!

  • 2020-02-12

A segítő szakmát végzőket hetek óta tartja lázban az úgynevezett „kuruzsló törvény”. Aggódás, értetlenség és fél információk, hamis híresztelések sokasága borzolja a kedélyeket. Sokak szeme előtt pereg le a lehető legrosszabb forgatókönyv: a konkurencia vagy egy elégedetlen ügyfél feljelentése alapján indult rendőrségi nyomozás, stressz, félelem, házkutatás, börtönbüntetés, szakmai ellehetetlenülés, anyagi csőd… Vajon tényleg ennyire elkeserítő lenne a helyzet?

Erről kérdeztem dr. Jámbor Eszter kolléganőmet, aki a jogász szakma mellett segítő hivatást is választott magának. Jelenleg coach-ként is dolgozik.

Eszter, mit kell tudnunk a „kuruzslótörvényről”?

Az első és legfontosabb talán az, hogy olyan, mint kuruzslótörvény nem létezik. A Büntető Törvénykönyv, vagyis a 2012. évi C. törvény az, amelynek 187. paragrafusa szabályozza – és szabályozta már eddig is – a kuruzslás vétségét, illetve bűntettét. A jogalkotó tehát nem először foglalkozik ezzel a kérdéskörrel.

2020. február 15-én mégis megváltoznak a kuruzslásra vonatkozó rendelkezések. Miben lesz más az új szabályozás?

Bár nem szeretem szó szerint idézni az egyes paragrafusokat, most mégis szükségét érzem.

Eddig a jogalkotó úgy rendelkezett, hogy „Aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen az orvosi gyakorlat körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt ki, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a kuruzslást az orvosi gyakorlatra jogosultság színlelésével követik el.”

2020. február 15-től e paragrafus (1) bekezdése egészült ki két további ponttal az alábbiak szerint:

„Aki ellenszolgáltatásért vagy rendszeresen
a) az orvosi gyakorlat,
b) az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat vagy
c) a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások
körébe tartozó tevékenységet jogosulatlanul fejt ki, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Véleményem szerint a legnagyobb gondot az okozza, hogy hiányoznak az értelmező rendelkezések, vagyis nincs egyértelmű útmutatás arra vonatkozóan, hogy pontosan mely tevékenységek is tartoznak ebbe a körbe, és melyek nem. Ez pedig jelentős jogbizonytalanságot teremthet. 

Mit gondolsz, kell aggódnia azoknak, akik segítő tevékenységet végeznek?

Nekünk, segítő szakmában dolgozóknak megnyugtató lehet az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2020. február 10-én kiadott állásfoglalása, mely szerint:

„A törvénymódosítás azonban nem helyezett törvényen kívül eddig jogszerűen gyakorolt szakmákat! A pszichológusok és más mentális segítők a saját szakmájuk szabályai szerint ezután is gyakorolhatják hivatásukat. A törvény csak azt bünteti, ha valaki kifejezetten olyan kezeléseket kínál és alkalmaz, amelyeket kizárólag egészségügyi szakképesítéssel végezhetne egyúttal azt a látszatot keltve, mintha rendelkezne a szükséges végzettséggel, képzettséggel.

Azokat a tevékenységeket és kezeléseket ugyanakkor, amelyeket egészségügyi szakképesítésen kívül más képzettséggel, végzettséggel is jogszerűen lehet végezni, a jogalkotó ezen szakmák képviselői - pl. pszichológusok, mentális segítők - számára továbbra sem tiltja és nincs is ilyen szándéka.”

A teljes állásfoglalás egyébként itt olvasható.

Sokan aggódnak a rossz szándékú feljelentések esetleges megszaporodása miatt. Mi a véleményed erről?

A válaszom az, hogy ez benne van a pakliban. Ha valaki borsot akar törni a másik orra alá, úgy ahogy eddig is, megteheti.

De nem árt tudnunk azt sem, hogy a fent említett Büntető Törvénykönyvben szerepel a hatóság félrevezetésének (271. §) és a hamis vádnak (268. §) a tényállásai is. Már csak emiatt sem javasolt senkinek, hogy kellő bizonyíték hiányában bárkit feljelentsen.

Mi a teendő, ha mégis megtörténik?

A legnagyobb ijedséget általában az szokta okozni, amikor hivatalos levelet hoz a postás, benne egy lepecsételt, paragrafusokkal teletűzdelt dokumentummal, miszerint eljárást indítottak ellenünk.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy bármit is rosszul csináltunk volna. Ez mindössze a szokásos, rutinszerű eljárási rend.

Persze nem kellemes dolog, azonban ha a papírjaink rendben vannak, továbbra sincs mitől tartanunk.

Amire érdemes figyelni, az az, hogy ha bármilyen dokumentumot kérnek tőlünk, azt határidőre küldjük be, semmiképp ne essünk késedelembe. Ha pedig valamit nem értünk a benne foglaltakkal kapcsolatban, kérdezzünk bátran! 

Milyen dokumentumokra lehet szükség egy esetleges eljárás során?

A két legfontosabb a végzettségünket igazoló oklevél, diploma vagy tanúsítvány, illetve a törvényes működésünk igazolása, tehát a vállalkozásunknak legyen adószáma, legyen az előírt módon nyilvántartásba véve.

Ezeken kívül nem árt, ha ügyfelünkkel, kliensünkkel első találkozásunkkor megbízási szerződést kötünk.

Mit célszerű tartalmaznia a szerződésnek és a nyilatkozatnak?

A segítő szakmákban mindig javasolt a megbízási szerződés keretében történő megállapodás, már csak azért is, mert a szerződés mindkét felet védi.

A megbízási szerződés a felek, tehát a megbízó és a megbízott adatain túl a megbízás lényeges kérdéseit is kell, hogy tisztázza. Ilyen a kezelések/ülések/konzultációk száma, helyszíne, időtartama; a felek jogai és kötelességei; a díjazási, fizetési feltételek; a lemondás, időpontváltozás feltételei; a titoktartás, a szerződés felmondása, illetve az egyéb, a felek által fontosnak ítélt egyéb rendelkezések.

Érdemes az ügyfelet tájékoztatni arról, hogy milyen végzettséggel is rendelkezünk, mire terjed ki a tevékenységünk, a kompetenciánk, miben tudunk segíteni és miben nem. Erre kitérhetünk magában a szerződésben is, de akár egy külön nyilatkozat is készíthető erre a célra, amelynek aláírásával az ügyfél igazolja a benne foglaltak megismerését, tudomásul vételét.

Célszerű jogászt igénybe venni a szerződés elkészítéséhez?

Nem kötelező. Mind a szerződés, mind a nyilatkozat önállóan is elkészíthető. Azonban, ha valaki bizonytalan, segítségre van szüksége, ajánlom a segítő szakmákra kidogozott megbízási szerződés- és nyilatkozatmintáimat, illetve felajánlom segítségemet a személyre szabott szerződés elkészítésében is.

A megrendelőlap és az árak ezen a linken érhetők el.